Polityka Prywatności

Zasady podstawowe

Serwis poradyApteczne.pl jako administrator danych, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Serwisu poradyApteczne.pl oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Serwis poradyApteczne.pl wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Serwisu oraz służą do zbierania informacji statystycznych. Mechanizm „cookies” wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, identyfikując Użytkownika i uwzględniając jego potrzeby, jednakże najczęściej wymagana jest w trakcie trwania jednej sesji, autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła.

Dane osobowe

Serwis poradyApteczne.pl jako administrator danych osobowych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności serwisu poradyApteczne.pl. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez administratora w celach statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis.

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych jest Serwis poradyApteczne.pl oraz podmioty związane i zależne.

Dane wymagane podczas rejestracji

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. Do obowiązkowych danych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych), dzięki którym rejestracja przebiegnie poprawnie, zaliczane są: imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, powtórzenie hasła. Nieobligatoryjne pola to: numer Gadu-Gadu, nazwa Użytkownika Skype, nazwa firmy, opis użytkownika, odnośnik do serwisu Użytkownika oraz inne informacje.

Dane ujawniane w Profilu Użytkownika

W profilu Użytkownika wyświetlane są dane U��ytkownika takie jak imię i nazwisko, oraz część danych nieobowiązkowych. Za zgodą Użytkownika mog�� być uwidocznione również inne jego dane, jak np. adres e-mail.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez Użytkowników na ogólnodostępnych forach, czatach lub galeriach widoczne są dla wszystkich. Treści prywatne, np. wiadomości przesyłane innym użytkownikom, dostępne są wyłącznie dla tych użytkowników.

Treści portalu poradyApteczne.pl

Administrator dokłada wszelakich starań, aby informacje zamieszczone w serwisie poradyApteczne.pl były aktualne i zgodne z prawdą. Redakcja zastrzega, że niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zamieszczonych materiał��w. Portal nie jest poradnikiem do samoleczenia i nie może zastąpić porady lekarskiej.

W przypadku problemów zdrowotnych i jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza. Tylko porada lekarska oparta na bezpośrednim zbadaniu pacjenta, wywiadzie chorobowym oraz badaniach diagnostycznych gwarantuje właściwą i bezpieczną farmakoterapię.

Przechowywanie i ochrona informacji

Udostępnione administratorowi dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych – Ograniczenia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je zmieniać, a także usunąć. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, którego udział w portalu został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z niego, w celu blokady ponownej rejestracji. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej do celów dowodowych w uzasadnionych przypadkach.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa stosowaną przez właścicieli serwisów, do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkowników. Odpowiedzialność za treści serwisu, do którego odnosi się przekierowanie, ponosi Użytkownik, który je zamieszcza.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom portalu korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach w Serwisie poradyApteczne.pl.